En què consisteix la teràpia?

 

La teràpia s'adapta a les necessitats de cada persona. Els objectius es fixen entre el pacient i el psicòleg a l'inici del tractament.

 

En un primer moment es fa un anàlisi del motiu de consulta. Després d'exposar i explorar la situació, s'aborden les expectatives i es pacten les fites del procés.

 

Una vegada fixats els objectius, es farà un pla de tractament, en el qual s'aplicaran un seguit d'estratègies per tal d'arribar a assolir els objectius.

 

Les estratègies seran sempre aquelles que s'adaptin millor a la persona en funció de les seves característiques individuals, dintre del ventall d'estratègies possibles per a cada situació.

 

En aquest sentit s'analitzaran les dificultats i beneficis de les eines emprades per tal d'adaptar al màxim el tractament i aconseguir la màxima eficàcia possible.

 

Finalment és farà un seguiment de l'aplicació dels recursos assolits durant el procés, per tal de solventar possibles dificultats aparegudes al concloure el tractament.