top of page
En què consisteix la teràpia?

 

La teràpia s'adapta a les necessitats de cada persona. Els objectius es fixen entre el pacient i el psicòleg a l'inici del tractament.

 

En un primer moment es fa un anàlisi del motiu de consulta. Després d'exposar i explorar la situació, s'aborden les expectatives i es pacten les fites del procés.

 

Una vegada fixats els objectius, es farà un pla de tractament, en el qual s'aplicaran un seguit d'estratègies per tal d'arribar a assolir els objectius.

 

Les estratègies seran sempre aquelles que s'adaptin millor a la persona en funció de les seves característiques individuals, dintre del ventall d'estratègies possibles per a cada situació.

 

En aquest sentit s'analitzaran les dificultats i beneficis de les eines emprades per tal d'adaptar al màxim el tractament i aconseguir la màxima eficàcia possible.

 

Finalment és farà un seguiment de l'aplicació dels recursos assolits durant el procés, per tal de solventar possibles dificultats aparegudes al concloure el tractament.

bottom of page